Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know?
                                               

Gudmund Hernes

Som del av den første Maktutgreiinga utvikla Hernes modellar om makt basert på teoriar om målretta aktørar og med inspirasjon frå ny-klassisk økonomi. I boka Makt og avmakt analyserte Hernes makt først og fremst som basert på eit byte mellom aktø ...

                                               

Otto Kristian Hiorth

Otto Kristian Hiorth var ein norsk lege og politikar frå Trondheim. Hiorth vart student i 1869 og var cand.med. frå Det Kongelige Frederiks Universitet i 1876. Dei fylgjande 17 åra hadde han ei rad legestillingar, mellom anna som privatlege i Våg ...

                                               

Johan F. Holst

Johan Frederik Holst var ein norskprest og stortingsmann frå Trondheim. Holsts far underviste ved katedralskulen i Trondheim. Sjølv vart han student frå skulen i 1821 og cand. theol. i 1827. Han var sokneprest i Vadsø 1828-38 og prest ved slaveri ...

                                               

Peder Christian Holst

Peder Christian Holst var ein norsk offiser, næringsdrivar og stortingsmann frå Trondheim. Holst var son til ein skulemann. Sjølv var han offiser i trondhjemske infanteriregiment frå 1816 og i artilleribrigaden frå 1821. Han vart forfremja til pr ...

                                               

Peter Holst

Peter Theodor Holst var ein norsk offiser, embetsmann og Venstre-politikar. Han var forsvarsminister i Steen-regjeringane 1891-93 og 1898-1900, Holst var fødd i Trondheim, far hans var offiser. Sjølv vart han sekondløytnant i kavaleribrigaden i 1 ...

                                               

Bernt Ingvaldsen

Bernt Ingvaldsen var ein norsk industrileiar og politikar frå Trondheim. Han var stortingsrepresentant for Høgre frå 1945 til 1973, 1. viseformann i partiet 1954–62 og stortingspresident 1965–72. Ingvaldsen sokna til ei konservativ fløy i Høgre.

                                               

Anton Jenssen (1850-1927)

Anton Jenssen var ein norsk forretningsmann og stortingsmann frå Trondheim. Han var son av børskommissær Anton Mathias Jenssen og Johanne Catharine Richter og soneson av Hans Peter Jenssen 1797–1868. Hans Peter Jenssen 1848–1902 var bror hans. Je ...

                                               

Frank Jenssen

Frank Josef Jenssen er ein norsk tidlegare politikar for Høgre. Den 13. januar 2017 blei han utnemnd til fylkesmann i Trøndelag, som blei eit nytt fylkesmannembete 1. januar 2018 etter at Nord- og Sør-Trøndelag vart slått saman. Jenssen var innva ...

                                               

Hans Peter Jenssen (1797–1868)

Hans Peter Jenssen var ein norsk kjøpmann og stortingsmann frå Trondheim. Han var far til Hans Peter Jenssen og Anton Jenssen, medan Nicolai Jenssen var ein eldre bror. H.P. Jenssen var son til ein grosserar. Saman med fleire brør eigde han firma ...

                                               

Hans Peter Jenssen (1848–1902)

Hans Peter Jenssen var ein norsk kjøpmann og stortingsmann frå Trondheim. Anton Jenssen var bror hans. Hans Peter Jenssen var bestefar hans. Jenssen var son til ein kjøpmann. Sjølv gjekk han på katedralskulen i Trondheim, deretter to år i England ...

                                               

Lauritz Jenssen

Lauritz Jenssen var ein norsk brukseigar og stortingsmann frå Trondheim. Jenssen tok eksamen som maskiningeniør ved den polytekniske skulen i Karlsruhe i 1860. Same året tok han over styringa av Ranheim Bruk i Strinda, eigar av bedrifta frå 1867 ...

                                               

Terje Johansen

Terje Johansen i Trondheim, er ein norsk siviløkonom og politikar for Venstre. Han representerte Akershus på Stortinget frå 1997 til 2001.

                                               

Jan Christian Johanssen

Jan Christian Johanssen var ein klassisk filolog og skulemann frå Trondheim. Han var stortingsrepresentant 1880-82. Far til Johanssen var skulestyrar og klokkar ved domkyrkja i Trondheim. Sjølv vart han student frå katedralskulen i heimbyen i 185 ...

                                               

Oluf Johanssen

Oluf Christian Johanssen var ein norsk bandvevar og -fabrikant frå Trondheim som var stortingsmann for Venstre. Johanssen var son til ein sjømann. Sjølv vart han utlært til bakar og dreiv eige bakeri i heimbyen frå 1869 til -71. Deretter tok han ...

                                               

Håkon Johnsen

Håkon Armand Menzoni Johnsen var ein norsk arbeidar og politikar frå Trondheim. Han var stortingsrepresentant 1945-73 for Arbeidarpartiet. Johnsen var son til ein maskinist og voks opp i arbeidarbydelen Lademoen i Trondheim. Etter å ha fullført m ...

                                               

Johan Karlsen

Johan Sigurd Karlsen var ein norsk steinhoggar og politikar fødd i Fredrikstad. Han var stortingsrepresentant frå Sør-Trøndelag og Arbeidarpartiet i tida 1954-65. Karlsen var son til ein steinhoggar. Han var sjølv steinhoggar og arbeidar ved ulik ...

                                               

Odd S. Klingenberg

Odd Sverressøn Klingenberg var ein norsk jurist og Høgre-politikar frå Trondheim. Han var både stortingsmann, statsråd og fylkesmann. Sverre Klingenberg var bror hans. Klingenberg var son til ein sakførar og han vart sjølv cand. jur. i 1894. Same ...

                                               

Ingelbrecht Knudssøn

Ingelbrecht Knudssøn var fødd på garden Brensel på Byneset i Sør-Trøndelag, der far hans var gardbrukar. Seksten år gammal vart han tilsett på kontoret til tollkasserar Møller i Trondheim. Der arbeidde han i tre år, så eitt år hos sorenskrivaren ...

                                               

Hans Knudtzon

Hans Carl Knudtzon var ein norsk kjøpmann og stortingsmann. Knudtzon var fødd i Bredsted i Slesvig. I ung alder kom han til Trondheim og var agent for forretningsmannen Broder Lysholm. Etter Lysholm døydde i 1772 styrte han forretningane vidare, ...

                                               

Ingrid Kristiansen

Ingrid Kristiansen er ein norsk tidlegare friidrettsutøvar. Ho var i andre halvdel av 1980-åra den fremste langdistanseløparen i verda. Ho vart verdsmeister på 10 000 meter i 1987, og sette fem verdsrekordar på bane i karrieren. I mange år hadde ...

                                               

Ole Andreas Krogness

Ole Andreas Krogness var ein norsk fysikar. Han arbeidde for opprettinga av eit geofysisk institutt i Tromsø, og leia instituttet frå 1918 til 1922. Han var leiande i det geofysiske forskingsmiljøet i Nord-Noreg tidleg på 1900-talet.

                                               

Johan Richard Krogness

Johan Richard Krogness, også kjend som J. R. Krogness, var ein kjøpmann, næringsdrivar og stortingsmann frå Trondheim. Krogness var son til ein kjøpmann. Han vart student i 1835 og tok andre-eksamen. Etter ei tid som jus-student i Kristiania brau ...

                                               

Simon Leinum

Simon Olsson Leinum var ein gardbrukar og politikar frå Leinstrand i Sør-Trøndelag. Han representerte partiet Venstre på Stortinget frå 1928 til 1936. Leinum gjekk amtsskulen og seinare underoffisersskulen i Trondheim, tok avskjed frå Forsvaret s ...

                                               

Helmer Lundgreen

Helmer Lundgreen var ein norsk forretningsmann og politikar frå Trondheim. Han representerte valkrinsen Trondheim og Levanger på Stortinget 1865-66 og 1874-76. Lundgreen var son til ein innvandra handelsmann frå Flensburg. Allereie i 1831, 16 år ...

                                               

Michael Luytkis

Michael Nissen Luytkis var ein norsk prest og stortingsmann frå Trondheim. Luytkis var son til ein skipper. Han vart student frå katedralskulen i Trondheim i 1786 og cand. theol. fem år seinare. I 1793 vart han residerande kapellan i Nærøy, deret ...

                                               

Otto Lyng

Otto Lyng var ein norsk jurist og politikar. Han representerte partiet Høgre og Sør-Trøndelag fylke på Stortinget i 20 år; 1958-77. Lyng voks opp i Trondheim, der far hans var lektor. Familien deltok aktivt i motstandsarbeid under andre verdskrig ...

                                               

Reidar Lyseth

Reidar Andreas Lyseth var ein norsk journalist politikar og tenestemann frå Trondheim, som i tida 1950-57 var stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet. Lyseth arbeidde ved eit trelastkontor frå 1921 til -29. Dei neste sju åra var han sportsjourn ...

                                               

Olaf B. Løhre

Olaf Bertram Løhre var ein norsk jarnbanearbeidar og politikar frå Strinda i Sør-Trøndelag, stortingsmann for Det norske Arbeidarpartiet og Norges Kommunistiske Parti. Far til Løhre var lærar og gardbrukar i Bleiklia i Strinda. Sjølv arbeidde Løh ...

                                               

Eilert Løseth

Oluf Eilert Løseth var ein norsk filolog frå Trondheim. Han var professor i romansk filologi ved Universitetet i Oslo 1913–28. Kjøpmannsonen Løseth vart cand. philol. i 1883. Der etter studerte han romansk språk og litteratur både i Paris og i It ...

                                               

Carl Frederik Motzfeldt

Carl Frederik Motzfeldt var ein embetsmann og stortingsmann frå Moss. Far hans var generalmajor. Sjølv vart han student frå katedralskulen i Christiania i 1827 og cand.jur. i 1838. Han arbeidde i Revisjonsdepartementet frå 1834 som kopist, frå 18 ...

                                               

Bjarne Ness

Bjarne Ness var ein norsk teiknar og målar frå Trondheim. Han var eit av dei største målar-talenta i Noreg i mellomkrigstida, men døydde 25 år gammal. Far til Ness var industriarbeider. Sjølv gjekk han på den kommunale middelskulen frå 1916 til 1 ...

                                               

Nicolai Norman

Nicolai Norman var ein norsk fysikar. Han var professor ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo frå 1964 til 1986. Norman byrja å studere realfag ved UiO like før andre verdskrigen. Under krigen var han aktivt med på motstandsarbeid mot den ...

                                               

Niels Norman

Niels Norman var ein norsk prest og stortingsmann, fødd i Trondheim. Norman var son til ein handelsmann i Trondheim. Sjølv studerte han teologi i København og vart cand.theol. i 1796. Frå 1797 til 1803 var han lærar ved den høgre skulen i fødebye ...

                                               

Odd Iversen

Odd Iversen var ein norsk fotballspelar kjend som "Ivers". Han var ein av Noregs beste fotballspelarar gjennom tidene, og hadde erfaring frå både norsk, og belgisk toppdivisjon. Iversen var fødd i Trondheim. Han kom til Rosenborg frå klubben Tron ...

                                               

Are Sende Osen

Are Sende Osen er ein norsk programleiar som tidlegare var i radioprogrammet Are og Odin saman med Klaus Joacim Sonstad. Osen voks opp på Sverresborg i Trondheim. Samstundes som han studerte ved Universitetet i Trondheim byrja Osen sin journalist ...

                                               

Johan Paulsen

Johan Edvard Paulsen var ein norsk redaktør og 1925-30 stortingsmann for partiet Høgre og Nordland fylke. Paulsen var son til ein murar/steinarbeidar i Trondheim. Sjølv vart han utdanna typograf og arbeidde i Trondhjems Adresseavis frå 1882. I 18 ...

                                               

Johannes Christian Piene

Johannes Christian Piene var ein norsk industrileiar, kjøpmann og politikar frå Trondheim, fødd i Helsingborg. Han var ein av dei fremste industribyggjarane i Trøndelag på 1800-talet, og var involvert i mellom anna mylnebruk, Trondhjems Mekaniske ...

                                               

Peter Rinnan

Ole Peter Schjølberg Rinnan var ein norsk sjømann og tollbuformann frå Trondheim, aktiv politikar for partiet Høgre. Rinnan var son til ein skipper i Trondheim, men voks opp i Ibestad hos farbroren Ole P. Schjølberg fram til konfirmasjonsalderen. ...

                                               

Henrik Rogert

Henrik Rogert var ein norsk offiser og stortingsmann. Rogert var fødd i Trondheim. Han vart offiser i 1776, steig i gradene til han 1814 vart utnemnd til oberstløytnant for 2. trondhjemske infanteriregiment. Frå 1818 fekk han vartpengar. Til det ...

                                               

Trine Rønning

Trine Bjerke Rønning er ein norsk fotballspelar frå Trondheim som sidan 2009 har spelt for Stabæk IF. Tidlegare har ho spelt på Trondheims-Ørn og Kolbotn IL. I tida 1998 til 2013 var ho med å vinne åtte noregsmeisterskap og seks seriemeisterskap. ...

                                               

Jon Samseth

Jon Samseth er ein norsk sivilingeniør og professor i fysikk. Han har eksamen frå NTNU tidlegare Noregs tekniske høgskole NTH, i 1981. Han har Diplôme dingénieur Petroleum economics frå École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs ENSPM i ...

                                               

Tore O. Sandvik

Tore Onshuus Sandvik, oppvaksen på Kolstad i Trondheim, er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Han er fylkesordførar i Sør-Trøndelag fylke, og vart valt på nytt ved lokalvalet i 2007 etter at Arbeidarpartiet gjekk fram med 10.5 prosentpoeng ...

                                               

Olaus Michael Schmidt

Olaus Michael Schmidt var ein norsk jurist, stortingsrepresentant og statsråd. Schmidt var fødd i Trondheim, der faren var kjøpmann. Han vart student frå katedralskulen i fødebyen i 1801, og cand. theol. i 1806. Adjunkt ved borgarskulen i Trondhe ...

                                               

Morten Smelror

Morten Smelror er ein norsk paleontolog. Han tok cand. scient i 1985 og dr. philos i 1992. Han var direktør i Norges geologiske undersøkelse frå 2006 til 2018. Frå 1983 til 1985 var han stipendiat ved Paleontologisk museum ved Universitetet i Osl ...

                                               

Sølvi Sogner

Sølvi Sogner var ein norsk historikar. Det meste av forskinga hennar dreidde seg om familiehistorie, historisk demografi og kvinnehistorie i tidleg moderne tid. Sogner var fødd i Trondheim. Ho vart universitetslektor i 1975 og dr.philos. i 1976. ...

                                               

Alf Sommerfelt

Alf Axelssøn Sommerfelt var ein norsk språkforskar, den første professoren i allmenn lingvistikk i Noreg, ved Universitetet i Oslo frå 1931 til 1962. Sommerfelt vart fødd og voks opp i Trondheim. Han var sentral i å innføre strukturalismen til No ...

                                               

Adolf Bredo Stabell

Adolf Bredo Stabell var ein journalist, redaktør, bankmann og politikar. Stabell var fødd i Trondheim, der faren hans var klokkar og gravar ved domkyrkja. Han gjekk på realskulen i byen, før han frå 16-årsalderen arbeidde ved futekontoret for Sen ...

                                               

Christopher Stensaker

Christopher Stensaker var ein norsk politikar, fødd i Trondheim, som 1997-2005 var stortingsrepresentant frå Sør-Trøndelag, vald for Framstegspartiet. Far til Stensaker var byarkitekt i Trondheim. Sjølv gjekk han militær forskole og yrkeskole. Si ...

                                               

Hilmar Strøm

Hilmar Martinus Strøm var ein norsk embetsmann frå Trondheim som møtte på Stortinget i tida 1859-66, der han representerte Ålesund og Molde. Strøm var son til ein kjøpmann i Trondheim. Han vart student i 1838 og cand.jur. frå universitetet i Chri ...

                                               

Christian Thaulow

Christian Thaulow var ein norsk kjøpmann og Høgre-politikar frå Trondheim. Thaulow, som var son til ein kjøpmann, vart student frå Trondhjems Katedralskole i 1883 og vart cand.jur. i 1887. Då faren døydde i 1889 tok han over styringa av handelshu ...