Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 2
                                               

John Ugelstad

John Ugelstad var ein norsk sivilingeniør i kjemi som blir rekna som den fremste pioneren innan polymer- og kolloidkjemi. Denne teknologien har fått stor betydning for industriell og medisinsk utvikling i Noreg og andre land. Ugelstad har mottatt ...

                                               

Nicolai Ulstad

Nicolai Ulstad var ein skulemann og stortingsmann frå Trondheim. Ulstad, som var son til ein kjøpmann, vart student frå Trondhjems skole i 1829 og cand. theol. i 1837. Då Klæbu seminar vart oppretta i 1839 vart han andrelærar der. Styrar av semin ...

                                               

Marcus C. Volqvartz

Marcus Carstensen Volqvartz var ein norsk prest og diktar fødd i Trondheim. Han var prest på Ørlandet i åra 1714-20. Songane hans var særleg populære i Nord-Noreg.

                                               

Dagfinn Vårvik

Dagfinn Vårvik var ein norsk økonom, pressemann og politikar frå Leinstrand i Sør-Trøndelag. Han var partileiar i Senterpartiet frå 1973 til 1977 og var statsråd i tre norske regjeringar.

                                               

Samuel Wennberg

Samuel Georg Simeon Wennberg var ein norsk handelsmann, gardbrukar, lensmann og stortingsmann frå Trondheim. Wennberg var son til ein lærar, og var sjølv elev ved Trondhjems latinskole. Tida 1860-79 var han handelsmann i Lyngen, deretter lensmann ...

                                               

Andreas Wormdahl

Andreas Wormdahl var ein norsk politikar frå Trondheim som representerte Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1958-69. Wormdahl var son til ein lærar og ein modist/pianist. Han tok middelskolen som privatist i 1926-27. Frå ungdomsåra til 1945 arb ...

                                               

Hans Nicolai Wraamann

Hans Nicolai Wraamann var ein norsk prest og ordførar i Ulstein. Wraamann var son av handelsmann Asmus Wraamann. Han tok teologisk eksamen i 1831. Wraamann var sokneprest i Borge i Lofoten 1834-1844, i Ulstein 1844-1855, og i Volda 1855-1861. Med ...

                                               

Ludvig Zwilgmeyer

Ludvig Daae Zwilgmeyer var ein norsk sokneprest og stortingsmann for Høgre frå Trondheim. Peter Gustav Zwilgmeyer var far hans og Dagfinn Zwilgmeyer son hans. Barnebokforfattaren Dikken Zwilgmeyer var syster hans.

                                               

Stein Ørnhøi

Stein Ørnhøi er ein norsk politikar for SV. Han vart vald inn på Stortinget frå Oslo i 1977 og på ny i 1981. Ørnhøi er utdanna frå Levanger lærarskule 1958, tok handelsskuleeksamen i 1959 og gjekk i 1982 sjefskurs ved Forsvarets Høgskule. Han var ...

                                               

Dag Østerberg

Dag Østerberg var ein norsk sosiolog og filosof, oppvaksen i Trondheim. Østerberg har vore ein viktig person innanfor norsk samfunnstenking den andre halvdelen av 1900-talet. Han medverka kring fleire tema, som til dømes vitskapsteori, marxisme, ...

                                               

Kai Øverland

Kai Øverland var ein norsk røyrleggjar, fagforeiningsleiar og politikar frå Trondheim. Han representerte Sosialistisk Valforbund på Stortinget frå 1973 til han døydde. Øverland var son til ein glasmeister. Sjølv arbeidde han som røyrleggjar frå 1 ...

                                               

Ole Stuevold Hansen

Ole Stuevold Hansen var ein norsk prest og lokalhistorikar. Hansen var fødd på Vestre Stuevoll i Tydal, ei lita grend rett under Skardørene. I 1879 skreiv han Bygdefortællinger fra Tydalen, ei skildring der handlinga spelar seg ut i fjellskaret S ...

                                               

Iver Unsgård

Iver Johan Davidsson Unsgård var ein norsk småbrukar, arbeidar og politikar frå Tydal i Sør-Trøndelag. Han representerte Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1958-69. Unsgård var son til ein gardbrukar og snikkar, og voks opp på småbruket Kirkhus ...

                                               

Pål Benum

Pål Sverre Benum er ein professor i medisin og tidlegare langdistanseløpar frå Verdal. Benum er spesialist i ortopedi og arbeidde i mange år på ortopedi-avdelinga ved St. Olavs hospital i Trondheim. Åra 1962-64 vann han tre norske meisterskap på ...

                                               

Severin Grande

Severin Grande var ein norsk kunstmålar som måla bilde i ein fargerik, impresjonistisk stil. Grande var fødd i Verdal. Han studerte kunst ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og fekk opplæring av Eyolf Soot og seinare Erik Werenskiold og ...

                                               

Gerd Janne Kristoffersen

Gerd Janne Kristoffersen er ein norsk politikar frå Arbeidarpartiet. Ho vart vald inn på Stortinget for Nord-Trøndelag i 2005 og 2009, og sat ut denne perioden til 2013. Ho var vararepresentant frå 2001. Kristoffersen var formannskapsmedlem i Ver ...

                                               

Eliseus Müller

Eliseus Müller var ein norsk gardbrukar og politikar for Bondepartiet frå Verdal. Han var ordførar i Verdal 1929-34 og stortingsrepresentant 1932-45 frå Nord-Trøndelag. Peder Rygh var bestefar hans. Müller tok examen artium ved Trondhjems katedra ...

                                               

Stortingsmann Johan Støa

Johan Støa var ein norsk arbeidsmann og politikar frå Verdal. Han representerte Nord-Trøndelag og Arbeidarpartiet på Stortinget frå 1965 til han døydde. Støa var son til ein småbrukar og skogsarbeidar. Etter framhaldsskule i 1927/28 arbeidde han ...

                                               

Knut Getz Wold

Wold vart utdanna Cand.oecon ved Universitetet i Oslo i 1939, før Ragnar Frisch fekk han tilsett ved Universitetet. Her jobba han i prosjekta til universitetet som omhandla ein strukturoversikt for Noreg, der han jobba med temaa kosthald, levesta ...

                                               

Lisbeth Holand

Lisbeth Holand er ein norsk SV-politikar fødd i Vikna i Nord-Trøndelag. Ho vart vald inn på Stortinget frå Nordland i 1989. I periodane 1985–1989 og 1997–2001 var ho vararepresentant. Holand var leiar i Nei til EU mellom 1997 og 1999.

                                               

Anders N. Næsset

Anders Nilsson Næsset var ein norsk fiskar og organisasjonsleiar frå Uthaug i Sør-Trøndelag, formann i Norges Fiskarlag og stortingsmann for Venstre. Næsset var fødd på ein husmannsplass og var fiskar frå unge år. Frå 1889 til 1901 dreiv han lofo ...

                                               

Peder Næsset

Peder Pedersson Næsset var ein fiskar, gardbrukar og politikar frå Ørland. Han var ordførar i Ørland herad 1917-28 og stortingsrepresentant 1928–30. Næsset dreiv fiske i tida 1881–96, deltok denne perioden årleg i lofotfisket. I 1896 overtok han ...

                                               

Hans N. Hauge

Hans Nielsen Hauge var ein norsk prest og politikar for Høgre. Han var fødd i Nord-Audnedal, Andreas Hauge var far hans, Hans Nielsen Hauge farfaren. Hauge vart student frå Skiens skole i 1872 og cand. theol. i 1877. Han var personalkapellan i Sk ...

                                               

Paul Lassen

Paul Brodahl Lassen var ein norsk prest og stortingsmann, fødd i Bjelland i Vest-Agder. Lassen var son til ein prest. Han vart student frå katedralskulen i Kristiansand i 1814 og cand. theol. i 1819. Same året vart han personalkapellan i Evje, og ...

                                               

Sigurd Verdal

Sigurd Verdal var ein lærar og politikar frå Eiken i Vest-Agder. Han representerte Arbeidarpartiet og Vest-Agder på Stortinget i tida 1981 til 1993. Då han var fem år gammel flytta han til garden Verdal i Eiken. 13 år gammal melde han seg inn i E ...

                                               

Hans Severin Arentz

Hans Severin Arentz var ein adjunkt ved den lærde skulen i Skien, Skiens borgarmeister i fleire periodar og stortingsmann. Arentz var fødd i Farsund. Han vart student i 1825, og var frå 1829 adjunkt ved den lærde skulen i Skien. Skuleåret 1851-52 ...

                                               

Ulrik Arneberg

Ulrik Fredrik Christian Arneberg var ein jurist, embetsmann og statsråd. Arneberg var fødd i Vanse i Vest-Agder, der far hans var sokneprest. Etter å ha teke artium i 1846 var han huslærar i to år. Han studerte så teologi, der han avla andreeksam ...

                                               

Sigval Bergesen d.e.

Berge Sigval Nathanael Bergesen, best kjend som Sigval Bergesen d.e, var ein norsk skipsreiar og Høgre-politikar fødd i Farsund i Vest-Agder. Han var son av Ole Bergesen og far til Sigval Bergesen d.y. Bergesen starta rederiet Sigval Bergesen i S ...

                                               

Richard Birkeland

Richard Birkeland var ein prislønt norsk matematikar og den første som heldt forelesing ved NTH. Etter eksamen i bygg ved Kristiania tekniske skole, der han lærte matematikk av Elling Holst, var han litt i vegvesenet, tok examen artium 1901 og læ ...

                                               

Einar Høiland

Einar Høiland var ein norsk fysikar. Han vart dr.philos. i 1939. I 1947 vart han dosent i aero- og hydrodynamikk ved Universitetet i Oslo og frå 1954 var han professor ved universitetet. I 1951 fekk han oppretta Videnskapsakademiets institutt for ...

                                               

Odd Djøseland

Odd Djøseland er ein norsk tidlegare FrP-politikar. Han var varaordførar i Farsund kommune frå 1995 til 1999 og fyrste vararepresentant til Stortinget for Vest-Agder 1997-2001. Djøseland vart i 2008 dømd til to og eit halvt års fengsel for seksue ...

                                               

Claus Pavels

Sjå også: forfattaren Claus Pavels Riis, dotterson til Pavels. Claus Pavels 1. august 1769–16. februar 1822var ein norsk prest og forfattar. Pavels var fødd i Kjørrefjord i Vanse, fire månader etter faren, som var residerande kapellan, døydde. Ha ...

                                               

Berner Skeibrok

Berner August Berntsson Skeibrok var ein norsk gardbrukar og stortingsmann frå Lista. Skeibrok var son til ein gardbrukar. Sjølv var han i 1900/01 elev ved Kystartilleriets underoffisersskule i Kristiansand før han reiste til Nord-Amerika. Åra 19 ...

                                               

Henning Skumsvoll

Henning Skumsvoll er ein norsk politikar frå Framstegspartiet som var stortingsrepresentant frå 2009 ti 2013. Skumsvoll vart vald inn på Stortinget frå Vest-Agder fylke i 2005 og vald på nytt ved stortingsvalet 2009. I februar 2004 vart han vald ...

                                               

Eilert Sundt

Eilert Sundt blei fødd i Farsund som den trettande ungen til Karen Bing Sundt og skipper Lars Sundt. Familien var mangesyslarar, altså dreiv dei med mange ulike ting som til saman skaffa dei levebrødet. Det var under oppveksten i Farsund at Eiler ...

                                               

Karen Sundt

Karen Sundt var ein norsk forfattar og journalist. Ho er kjend for sine "folkelege forteljingar som nådde fram til eit elles lite litteraturinteressert publikum". Eilert Sundt var farbror hennar.

                                               

Jens Henrik Beer

Jens Henrik Beer var ein norsk skipsreiar, kjøpmann, gardbrukar og stortingsmann frå Flekkefjord. Beer var son til ein skipsreiar. Sjølv gjekk han på skule i Bergen og seinare i England. Etter ei kort tid som tilsett i Wollert Konow si forretning ...

                                               

Nils Børresen

Nils Elias Børresen var ein norsk kjøpmann og stortingsmann frå Flekkefjord. Børresen var son til ein skipsreiar. Sjølv tok han til som kjøpmann i heimbyen Flekkefjord i 1837. Frå 1845 var han medlem av bystyret, og ordførar i "mange aar". Børres ...

                                               

Nils Eyde

Nils Eyde var ein norsk kjøpmann, skipper og stortingsmann frå Flekkefjord. Jacob Eyde var bror hans. Eyde var son til ein kjøpmann og skipsreiar. Sjølv vart han student 1859, og tok styrmann- og skippereksamen fem år seinare. Frå 1870 var han kj ...

                                               

Alf Harbitz

Alf Harbitz var ein norsk forfattar, journalist og omsetjar, kjend som ein samfunnskritikar i samtida si. Alf Harbitz var fødd i Flekkefjord. Som journalist jobba han for ei rekkje aviser, mellom anna Verdens Gang, Aftenposten og Morgenbladet. Ha ...

                                               

Rolf Terje Klungland

Rolf Terje Klungland er ein politikar for Arbeidarpartiet, fødd i Flekkefjord. Mellom 1993 og 2009 representerte han Vest-Agder og Arbeidarpartiet på Stortinget i to bolkar på til saman tolv år. Klungland var platearbeidar og prosessoperatør frå ...

                                               

Eva Lundgren

Eva Lundgren, oppvaksen i Flekkefjord, er ein internasjonalt kjend norsk kjønnsforskar, kjend for si forsking på vald mot kvinner. Ho har vore professor i sosiologi, særleg kvinneforsking, ved Uppsala universitet, frå 1993. Ho er sjef for Avdelni ...

                                               

Knud Maartmann

Knud Geelmuyden Fleischer Maartmann var ein norsk handelsmann og vrakar frå Bergen, stortingsmann 1865-69 frå Flekkefjord. Maartmann var son til ein kjøpmann i Bergen. Han byrja i 1837 å arbeide som handelsbetjent i Flekkefjord, der han sidan 184 ...

                                               

Inger Pedersen

Inger Pedersen er ein norsk politikar frå Flekkefjord i Vest-Agder. Ho representerte Nordland og Arbeidarpartiet på Stortinget i tida 1985-93, og var vararepresentant i perioden 1981-85. Pedersen tok examen artium i 1955. Dei neste to åra var ho ...

                                               

Kolbjørn Stordrange

Kolbjørn Stordrange var ein gardbrukar, skulemann og politikar frå Nes i Vest-Agder. Han representerte Høgre på Stortinget frå 1965 til 1977. Stordrange hadde examen artium frå 1945 og pedagogisk eksamen frå 1956, og var cand.philol. frå 1954. Ha ...

                                               

Elias Sunde

Elias Sunde var ein norsk stortingsrepresentant, statsråd og embetsmann. Arne Sunde var sonen hans. Sunde var fødd i Flekkefjord, far hans var skinnhandlar. Til 1873 arbeidde han på kontoret til sorenskrivaren i Flekkefjord. Dei neste fire åra va ...

                                               

Peter Waage

Peter Waage var ein norsk professor i kjemi, kjent for at han saman med Cato Guldberg utvikla masseverknadslova i 1864. Waage voks opp på garden Vaage på øya Hidra. Han vart elev ved Bergen katedralskole i 1849, byrja deretter å studere medisin, ...

                                               

Aasulv Bryggesaa

Aasulv Olsson Bryggesaa var ein norsk gardbrukar, Venstre-politikar og statsråd frå Hægebostad. Han var 1913-15 kyrkje- og undervisningsminister i Gunnar Knudsen si andre regjering. Bryggesaa var fødd på garden Bryggeså i Eiken sokn i Hægebostad, ...

                                               

Arne Askildsen

Arne Askildsen var ein norsk lensmann og politikar, fødd i Kristiansand. Han representerte Kristeleg Folkeparti på Stortinget perioden 1954-57. Askildsen var son til ein skipstømmermann. Etter framhaldsskule 1912/13 arbeidde han 1914-15 på kemner ...

                                               

Norunn Tveiten Benestad

Norunn Tveiten Benestad er ein norsk politikar for Høgre. Ho er stortingsrepresentant frå Vest-Agder fylke og vart vald inn ved stortingsvalet 2013. Benestad har bakgrunn frå forlagsbransjen, og kom til Stortinget frå ei stilling i Cappelen Damm ...