Топ-100
Back

ⓘ Ole Bjørn Støle var ein norsk jurist og dommar i Høgsterett. Støle va fødd i Bergen. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1976. Han arbei ..
                                     

ⓘ Ole Bjørn Støle

Ole Bjørn Støle var ein norsk jurist og dommar i Høgsterett.

Støle va fødd i Bergen. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1976. Han arbeidde deretter mellom anna i Justisdepartementet si lovavdeling, som dommarfullmektig i Kristiansand byrett, advokat hos Regjeringsadvokaten, der han fekk møterett for Høyesterett i 1982, lagdommar i Gulating lagmannsrett og som privatpraktiserende advokat. Han tiltredde som høgsterettsdommar 1. august 2002. I perioden 2006-2010 hadde Støle permisjon frå Høgsterett for å vere dommar ved ICTY Det internasjonale krigsforbrytartribunalet for det tidlegare Jugoslavia.