Топ-100
Back

ⓘ Jakob N. Vik. Jakob Nilsson Vik var ein norsk gardbrukar, meieristyrar og politikar frå Øystese i Hordaland. Han var sosialminister frå 1931 til 1933, og var st ..
                                     

ⓘ Jakob N. Vik

Jakob Nilsson Vik var ein norsk gardbrukar, meieristyrar og politikar frå Øystese i Hordaland. Han var sosialminister frå 1931 til 1933, og var stortingsrepresentant frå Hordaland i tida 1928 til 1945. Vik var medlem av Bondepartiet.

Vik utdanna seg ved Stend landbruksskule i Fana 1903 og Statens meieriskule i Brandbu 1906. Ved sidan av arbeidet som gardbrukar på farsgarden Vik i Kvam herad var han i åra 1906-13 og 1923-28 styrar av det lokale meieriet. Ei tid var han styreformann i Hardanger Meieribolag og styremedlem i Norske Melkeprodusenters Landsforbund.

Vik var medlem i Kvam heradsstyre frå 1919, ordførar 1922 til 1931. Frå 1928 representerte han Hordaland fylke og Stortinget, og vart attvald ved dei neste tre stortingsvala. Han var medlem i høvesvis Skog- og vassdragskomiteen, deretter i Finans- og tollkomiteen, Sosialkomiteen og Militærkomiteen. Våren 1931 vart Vik sett til å styre Sosialdepartementet i Kolstad-regjeringa, og heldt fram i posten då Jens Hundseid tok over som statsminister i mars 1932. Regjeringa vart felt eitt år seinare, og Vik tok på nytt sete i Stortinget. Han hadde stortingsplass til 1945.

Etter den tyske invasjonen i Noreg i april 1940 vart det ei samlingsregjering stabla på beina. Vik vart utnemnd til å representere Bondepartiet i regjeringa, men fekk ikkje bod om utnemninga før det var for seint å slutte seg til Nygaardsvold-regjeringa som var på flukt nordover i Noreg.

Vik døydde på Oppdal Turisthotel.