Топ-100
Back

ⓘ Per Tang var ein norsk offiser og kartograf. Han var frå Hafslo i Luster kommune. Tang tok eksamen frå den Militære høgskulen i 1907 og arbeidde i generalstaben ..
Per Tang
                                     

ⓘ Per Tang

Per Tang var ein norsk offiser og kartograf. Han var frå Hafslo i Luster kommune. Tang tok eksamen frå den Militære høgskulen i 1907 og arbeidde i generalstaben frå 1909. Frå 1913 arbeidde han i Norges geografiske oppmåling, frå 1918 til 1948 som topograf. Tang grunnla grensearkivet til oppmålinga og bidrog til å fastsetja Norge sine administrative grenser. Han arbeidde også med å berekna arealet for norske fylke og kommunar. I 1946 var han konsulent for Kommuneinndelingskomitéen.

Tang var historisk interessert, og var ein av grunnleggjarane av Historielaget for Sogn i 1909, og av Sognelaget i Oslo i 1914. Han bidrog til ei rekkje bygdebøker, og han skreiv artiklar om Norges geografi til Norsk Allkunnebok.

                                     

1. Bibliografi

Bøker

  • 1946 – Noko om bygdeinndelingar i Noreg i gamal og nyare tid: eit oversyn Oslo: Kommuneinndelingskomiteen
  • 1949 – Topografisk skildring av Land Oslo
  • 1924 – Moe gård i Hafslo: efterkommere av Adam Hansen Reutz og Karen Munthe Rumohr Bergen: Grieg
  • 1952 – Om en revisjon av den kommunale inndeling m.v: prinsipielle retningslinjer: innstilling II fra Kommuneinndelingskomitéen: komitéen oppnevnt ved kongelig resolusjon av 31. oktober 1946 Oslo: Justis- og politidepartementet I fulltekst ved nb.no
  • 1953 – Engerdalen herred: herredsbeskrivelse utarbeidet av kaptein Tang i 1916 Flisa I fulltekst ved nb.no
  • 1955 – Hafslo: ei orientering om Hafslo i gamal og ny tid Leikanger: Ingvald Husabø prenteverk
  • 1936 – Norges inndelingsgrenser og deres avlegning på Norges geografiske opmålings karter Oslo: Grøndahl I fulltekst ved nb.no
  • 1950 – Nokre kjende slekter i Sogn og frå Sogn: eit oversyn Leikanger: Ingvald Husabø prenteverk I fulltekst ved nb.no