Топ-100
Back

ⓘ Norsk kultur - Kulturdepartementet, Kultur- og vitskapsdepartementet, Kultur i 1976, Norsk Telegrambyrå, Kultur i 1947, Kultur i 1991 ..
                                               

Kulturdepartementet

Noreg fekk eit eige kulturdepartement for første gong i 1982, med namnet Kultur- og vitskapsdepartementet. Før dette låg kultursakene under Kyrkje- og undervisingsdepartementet. Kyrkje- og undervisingsdepartementet blei etablert 17. november 1818. Frå 1. januar 2002 vart dette endra på nytt, og namna på departementa vart Utdannings- og forskingsdepartementet og Kultur- og kyrkjedepartementet. I 1991 blei kyrkjesakene flytta, og departementa fekk namna Kulturdepartementet og Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet. Under Kåre Willoch si regjering blei altså dette departementet i 1982 ...

                                               

Kultur- og vitskapsdepartementet

Kultur- og Vitskapsdepartementet vart danna i 1982 og sidan nedlagt i 1990. Departementet sine ansvarsområder vart då overførte til Kyrkje- og kulturdepartementet og Utdannings- og forskingsdepartementet. Departementet kom til under Kåre Willoch si regjeringstid, fordi Lars Roar Langslet var katolikk, og kunne difor ikkje råda over Den norske kyrkja.

                                               

Kultur i 1976

Ólafur Jóhann Sigurðsson fekk Nordisk Råds litteraturpris for Að laufferjum og Að brunnum Norsk litteratur Herbjørg Wassmo debuterte som forfattar med diktsamlinga Vingeslag.

                                               

Norsk Telegrambyrå

Norsk Telegrambyrå er eit norsk nyhendebyrå som vart etablert i 1867. Byrået vert eigd av norske mediebedrifter i fellesskap, med Orkla Media som største eigar. NTB er deleigar i biletbyrået Scanpix Norge. NTB har om lag 100 tilsette. Byrået er delt opp i fem redaksjonar; nyheits-, samfunns-, kultur-, utanriks- og sportsredaksjonen. I tillegg kjem lokalkontor i Bergen, Stavanger, Molde, Trondheim, Bodø og Tromsø. Byrået har også ein fast korrespondent i Brussel.

                                               

Kultur i 1947

                                               

Kultur i 1991

Klaus Rifbjerg: 150 korte og meget korte tekster dikt og aforismar, Rapsodi i blåt roman, Den hemmelige kilde barnebok, Bjerget i himlen dikt